Boek hier je privé-bezoek aan onze ateliers Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp of Vrije Kunsten! Stuur vandaag nog een mail naar één van onze coördinatoren. Kijk hier voor meer info.

Studiekosten

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. De grootte van het bedrag van het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het type van studiecontract waaronder je je inschrijft, het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft, het aantal inschrijvingen, je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent, niet-beursstudent), je nationaliteit en de grootte van je leerkrediet.

Zonder studiefinanciering betaal je in voor academiejaar 2019-2020 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten 938,00 euro. Een bijna-beursstudent betaalt 484,30 euro. Beursstudenten betalen een bedrag van 110,80 euro.

Eventuele bijkomende kosten
- aankoop laptop
- aankoop cursussen
- huur kot
- vervoerskosten
- ontspanningsactiviteiten
- …

Studietoelage

Als student kan je een studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op je studies, je nationaliteit en je financiële situatie. Deze studietoelage kan je helpen om de kosten voor je studies te dragen.
Je vraagt de studietoelage aan bij de Vlaamse Overheid. Je kan dit doen via een papieren aanvraagformulier of online.
Meer info: studietoelagen.
 

Centen voor studenten

Als student kan je plots geconfronteerd worden met allerlei sociale, administratieve, financiële of andere problemen. Voor allerhande advies en informatie aangaande je statuut als student, kinderbijslag, werkloosheid, mutualiteit, OCMW-steun, studeren met een RVA-vrijstelling, werken als jobstudent, vakantiewerk, etc… kan je veel informatie vinden op de website www.centenvoorstudenten.be.
 

Sociale dienst

Word je als student plots geconfronteerd met allerlei sociale, administratieve, financiële of andere problemen. Dan kan je voor advies langs gaan bij de sociale dienst.

Contactpersonen campus Elfde Linie Hasselt

Krista Derks                          Romina Bijnens
krista.derks@pxl.be              romina.bijnens@pxl.be
tel. + 32 11 77 58 43             tel. + 32 11 77 58 42

Je kan hen vinden in de Elfde-Liniestraat, gebouw D, 2de verdieping.
De balie is iedere dag geopend van 08.30 – 16.30 uur.