PXL-MAD opent nieuw academiejaar met tentoonstelling van Honoré d'O. Meer info

1BA Grafisch Ontwerp

Grafisch Ontwerp is een afstudeerrichting van de academische opleiding Beeldende Kunsten.

Semester 1: je maakt kennis met Beeldend communiceren

Voor de startende student Grafisch Ontwerp zijn beeldtaal, vorm en de betekenis van de beeldelementen, typografie, het ontwerpproces,... behoorlijk nieuwe begrippen. Daarom organiseert Grafisch Ontwerp gedurende semester 1 (de eerste 14 weken) ABC of 'Algemeen Beeldend Communiceren'. ABC is een creatieve onderdompeling waar de student kennis maakt met de basisingrediënten van het grafisch ontwerp in ruime betekenis: tekst, vorm, beeld en kleur. 

Je leert hoe beelden kunnen worden gelezen en betekenissen kunnen genereren via associatie en contextualisering. Dit traject is een onderzoek naar de theoretische en pragmatische elementen van de beeldtaal, de functie en de betekenis van de beeldende elementen, de beeldende middelen en technieken. Een systematisch onderzoek naar de betekenis en het gebruik van de fysieke eigenschappen van beeld of vorm. Het doel is basiselementen die gemeenschappelijk zijn voor alle disciplines binnen de visuele communicatie, te leren kennen, beheersen en gebruiken..

Semester 2: je maakt kennis met de 4 studio's van Grafisch Ontwerp

Tijdens semester 2 (de volgende 14 weken) worden de opdrachten meer concreet en gekoppeld aan de basiskennis van de vier specialisaties of studio's: Grafische vormgeving, Illustratieve vormgeving, Interaction & Motion Design en Reclamevormgeving. Daarnaast krijg je een theoretische inleiding in de Typografie als basis voor typografische opdrachten.

Op basis van die kennismaking, je voorkeur en de resultaten die je behaalt, kies je vanaf 2e Bachelor één van de 4 studio's. Meer informatie over de inhoud van de verschillende studio's vind je via de buttons op deze pagina.

Kijk hier naar de nieuwe video van Grafisch Ontwerp.

Wens je meer info of heb je specifieke vragen?

Contacteer Johan Vandebosch (Johan.Vandebosch@PXL.BE), coördinator Grafisch Ontwerp