Maxim Schoups, masterstudent Advertising Design, wint New Blood Award in Londen. Kijk hier voor meer info

Opleiding Beeldende Kunsten

 

PXL-MAD School of Arts Hasselt organiseert een academische Bachelor- en Masteropleiding in de beeldende kunsten met als afstudeerrichtingen grafisch ontwerp, juweelontwerp & edelsmeedkunst en vrije kunsten.

 

Bacheloropleiding beeldende kunsten, afstudeerrichting grafisch ontwerp

De afstudeerrichting grafisch ontwerp van de academische Bacheloropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van  3 jaren (180 studiepunten).

Je start in Bachelor 1 met Algemeen Beeldend Communiceren (ABC). ABC is een creatieve onderdompeling waarin je als student kennis maakt met de basisingrediënten van het grafisch ontwerp in ruime betekenis: tekst, vorm, beeld en kleur. Tijdens semester 2 maak je kennis met de verschillende specialisaties of designstudio’s: Graphic Design, Illustration Design, Interaction & Motion Design en Advertising Design. De opdrachten in de studio’s worden ondersteund door theorie over copywriting, storytelling, typografie en conceptdenken.

In Bachelor 2 krijgen je basiscompetenties meer diepgang. Je verfijnt je traject en kiest één van de vier specialisaties OF je kan ook een combinatie maken van meerdere designstudio’s. Op die manier stel je geleidelijk aan een eigen parcours samen dat gekoppeld is aan je persoonlijke interesse en mogelijkheden.

In Bachelor 3 staat specialiseren centraal. Er wordt naar een evenwicht gezocht tussen een traject van onderzoekend en probleemgestuurd ontwerpen binnen de gekozen specialisatie. De afstudeerrichting grafisch ontwerp wordt afgesloten met een bachelorproef, een artistiek onderzoek dat bestaat uit een bachelorproject en een -paper. 

Naast de designstudio’s is er een uitgebreid aanbod van ondersteunende praktijkgerichte opleidingonderdelen (beeldanalyse, tekenen en technieken) maar ook theorie en onderzoek vormt een fundamenteel onderdeel van het curriculum. De afstudeerrichting grafisch ontwerp organiseert jaarlijks gastlezingen, workshops, tentoonstellingen en studiereizen.

Masteropleiding beeldende kunsten, afstudeerrichting grafisch ontwerp

De afstudeerrichting grafisch ontwerp van de academisch Masteropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van 1 jaar (60 studiepunten).

In de Masteropleiding worden je verworven competenties uit de Bacheloropleiding verder ontwikkeld zodat je wordt voorbereid op een loopbaan als grafisch ontwerper en/of als onderzoeker in een academische omgeving. Het hoofdaandeel van de Masteropleiding bestaat uit het initiëren van een autonoom onderzoek, de masterproef, met een artistieke en een talige output. Daarnaast kan je kiezen uit een ruim aanbod van mastermodules ter ondersteuning van je masterproef.

Kijk hier voor meer informatie over Grafisch Ontwerp

 

Bacheloropleiding beeldende kunsten, afstudeerrichting juweelontwerp & edelsmeedkunst

De afstudeerrichting juweelontwerp & edelsmeedkunst van de academisch Bacheloropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van 3 jaren (180 studiepunten).

Vanaf de start van de opleiding ontdekken de studenten de wereld van het hedendaagse juweel. In Bachelor 1 wordt enerzijds veel aandacht besteed aan specifieke ontwerptechnieken en creativiteitsontwikkeling. Anderzijds wordt een onmisbare basis gelegd op zowel technisch, vormelijk en materiaalkundig vlak. 

In de Bachelor 2 onderzoekt de student de draagbaarheid van sieraden en de functionaliteit van objecten. Tijdens projectmatige opdrachten ontwikkelt de student zowel unieke stukken als serie-sieraden en heeft de mogelijkheid hiervoor ambachtelijke technieken als een aantal ‘nieuwe’ digitale technieken te verkennen.

In Bachelor 3 hebben studenten Juweelontwerp in de eerste semester de mogelijkheid om via het Erasmus programma internationale ervaring op te doen en trekken zij onder meer naar Finland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Zuid-Afrika. In het tweede semester ontwikkelt de student een persoonlijk en individueel traject dat uitmondt in de Bachelorproef.

Master beeldende kunsten, afstudeerrichting juweelontwerp & edelsmeedkunst

De afstudeerrichting vrije kunsten van de academisch Masteropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van 1 jaar (60 studiepunten).

In het internationale masterprogramma Object & Jewellery verwerkt de student zijn persoonlijkheid, zijn inzichten en zijn onderzoek uit de vorige jaren in de Masterproef. Daarnaast kan je kiezen uit een ruim aanbod van mastermodules ter ondersteuning van je masterproef.

Kijk hier voor meer informatie over Juweelontwerp & Edelsmeedkunst.

 

Bacheloropleiding beeldende kunsten, afstudeerrichting vrije kunsten

De afstudeerrichting vrije kunsten van de academisch Bacheloropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van 3 jaren (180 studiepunten).

In de afstudeerrichting vrije kunsten kan je als student kiezen uit vijf hoofdateliers: Keramiek, Open Lab, Schilderkunst, Sculptuur & Installatie en Vrije Grafiek. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid je te verdiepen in het minor-atelier Glas. In tegenstelling tot de afstudeerrichting grafisch ontwerp, waar je eerst kiest vanaf Bachelor 2, start je als beginnende student in de afstudeerrichting vrije kunsten onmiddellijk in een hoofdatelier.

In de afstudeerrichting vrije kunsten leiden we studenten op tot authentieke, eigenzinnige en onderzoekende kunstenaars. De expertise van de docenten van de afstudeerrichting vrije kunsten zorgt daarbij voor een stimulerende context. Dialoog en reflectie tussen studenten onderling, alsook met docenten en externe kunstenaars, worden gestimuleerd. Presentatie van het werk in de vorm van tentoonstellingen, zowel binnen als buiten de hogeschool, is eveneens een essentieel onderdeel van het curriculum.

Master Vrije Kunsten

De afstudeerrichting vrije kunsten van de academisch Masteropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van 1 jaar (60 studiepunten).

Waar de afstudeerrichting vrije kunsten van de Bacheloropleiding beeldende kunsten voornamelijk ingaat op de traditie, technieken en beeldtaal van een of meerdere disciplines focust de afstudeerrichting vrije kunsten van de Masteropleiding beeldende kunsten nog meer op het ontwikkelen van een onderbouwd, individueel discours en een open geest.

Het hoofdaandeel van de Masteropleiding bestaat uit het initiëren van een autonoom onderzoek, de masterproef, met een artistieke en een talige output. Daarnaast kan je kiezen uit een ruim aanbod van mastermodules ter ondersteuning van je masterproef.

Kijk hier voor meer informatie over Vrije Kunsten

 

Pre-Master

Voorbereidingsprogramma's

Indien je reeds een academisch bachelordiploma behaald hebt, kan je via een voorbereidingsprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Een voorbereidingsprogramma kan worden opgelegd als je niet in het bezit bent van een diploma dat op rechtstreekse wijze toegang verleent tot de opleiding waarvoor je je wenst in te schrijven. Als je een voorbereidingsprogramma gevolgd hebt, ontvang je geen bachelordiploma. Je ontvangt enkel een attest dat toegang geeft tot de betreffende masteropleiding.

Kijk hier voor meer info

Schakelprogramma's

Indien je reeds een professioneel bachelordiploma behaald hebt, kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Het schakelprogramma beoogt het bijbrengen van de algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke disciplinaire basiskennis.

Kijk hier voor meer info

 

Micro Degrees

In een vooruitstrevende en snel ontwikkelende samenleving is het belangrijk om up to date te blijven. In het kader van levenslang leren wil Hogeschool PXL met “Micro Degrees” aan deze behoefte op de arbeidsmarkt tegemoetkomen. Ter verbreding of verdieping van jouw bestaande kennis bieden we korte bijscholingen aan in de vorm van blended learning (een combinatie van online leren, zelfstudie en contactonderwijs).

Download de PDF op deze pagina voor meer info en een overzicht van de vakken die je kan volgen.