MAD ABOUT ARTS! Maar nog geen beslissing genomen waar je na de zomer wil studeren?  Kijk hier voor meer info

Studiekosten & Sociale Dienst

Studiegeld

Het studiegeld dat je betaalt voor een academiejaar, hangt af van het type studiecontract, het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven en je mogelijk recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid. Doe hier je aanvraag!. Je kan ook altijd terecht bij de sociale dienst voor info en hulp bij de aanvraag.

Zonder studietoelage betaal je in academiejaar 2023-2024 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten € 1092,10. Een bijna-beursstudent betaalt € 576,10. Beursstudenten betalen een bedrag van € 128,80.

Eventuele bijkomende kosten
- aankoop laptop
- aankoop cursussen
- huur kot
- vervoerskosten
- ontspanningsactiviteiten
- …

Sociale Dienst

Als student kan je plots geconfronteerd worden met allerlei sociale, administratieve, financiële of andere problemen. De deur van de maatschappelijk assistenten staat steeds open om te luisteren naar jouw verhaal.
Voor allerhande advies en informatie aangaande je statuut als student, kinderbijslag, werkloosheid, mutualiteit, OCMW-steun, studeren met een RVA-vrijstelling, werken als jobstudent, vakantiewerk, … kan je er steeds terecht.

Moeilijkheden om je studies te financieren?
Misschien kom je wel in aanmerking voor een STUVO-toelage. Na een financieel onderzoek gaan wij na wat de mogelijkheden zijn. Zo bestaat er een toelage op vlak van studiereizen, materialen, openbaar vervoer, op kot gaan, laptop,... Opgelet! Deze financiële tussenkomst heeft niets te maken met een beurs of studietoelage van de Vlaamse Overheid.

Bereikbaarheid:
De socaile dienst is zonder afspraak bereikbaar op de volgende momenten (gebouw D, 2e verdiep):
Maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 16u00  
Dinsdag van 8u30 tot 12u30
Vrijdag van 8u30 tot 14u00   

Je kan een afspraak maken via mail naar socialedienst@pxl.be.