MAD ABOUT ARTS! Maar nog geen beslissing genomen waar je na de zomer wil studeren?  Kijk hier voor meer info

Vrije kunsten

Vrije Kunsten is een afstudeerrichting van de academische opleiding Beeldende Kunsten.

Vijf hoofdateliers

De afstudeerrichting Vrije Kunsten omvat vijf hoofdateliers: Keramiek, Open Senses Lab, Schilderkunst, Sculptuur & Installatie en Vrije Grafiek. Daarnaast heb je als student Vrije Kunsten ook de mogelijkheid je te verdiepen in het minor-atelier Glas. Elk van deze ateliers verenigt op een unieke manier artistiek hoogstaande praxis en theoretische diepgang met individuele begeleiding en aandacht voor het hedendaagse internationale kunstenveld.

Binnen de ateliers van Vrije Kunsten leiden we studenten op tot authentieke, eigenzinnige en onderzoekende kunstenaars en ontwerpers. De expertise van de docenten van Vrije Kunsten zorgt daarbij voor een stimulerende context. Dialoog en reflectie tussen studenten Vrije Kunsten onderling, alsook met docenten en externe kunstenaars, worden gestimuleerd. Presentatie van het werk in de vorm van tentoonstellingen, zowel binnen als buiten de hogeschool, is eveneens een essentieel onderdeel van de opleiding.

Kijk hier naar de nieuwe video van Vrije Kunsten.

Studieprogramma

Vrije Kunsten bestaat uit een academisch Bachelorprogramma van 3 jaren (180 studiepunten) en een Masterprogramma van 1 jaar (60 studiepunten).

Waar de bacheloropleiding Vrije Kunsten voornamelijk ingaat op de traditie, technieken en beeldtaal van een of meerdere disciplines, en je na verloop van tijd een kritische positie leert aannemen om te komen tot een eigen artistieke praktijk, focust de masteropleiding Vrije Kunsten nog meer op het ontwikkelen van een onderbouwd, individueel discours en een open geest.

Het hoofdaandeel van de masteropleiding bestaat uit het ontwikkelen van een masterproject, in combinatie met een masterscriptie. Tevens kies je in functie van je individuele masterproject voor een welbepaalde masterstudio, bestaande uit zowel praktische als theoretische werkvormen, en een aantal ondersteunende vakken. Tot slot geeft een stage je de kans om actief te participeren aan het kunstenlandschap.

De individuele masterproef, die een mengvorm van verschillende media kan zijn, wordt ondersteund en begeleid door docenten die specialist zijn in het domein waarin je als toekomstig beeldende kunstenaar wil afstuderen. Uiteindelijk behaal je het diploma van Master in de Beeldende Kunsten.

Pre-Master

Voorbereidingsprogramma's

Indien je reeds een academisch bachelordiploma behaald hebt, kan je via een voorbereidingsprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Een voorbereidingsprogramma kan worden opgelegd als je niet in het bezit bent van een diploma dat op rechtstreekse wijze toegang verleent tot de opleiding waarvoor je je wenst in te schrijven. Als je een voorbereidingsprogramma gevolgd hebt, ontvang je geen bachelordiploma. Je ontvangt enkel een attest dat toegang geeft tot de betreffende masteropleiding.

Kijk hier voor meer info

Schakelprogramma's

Indien je reeds een professioneel bachelordiploma behaald hebt, kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Het schakelprogramma beoogt het bijbrengen van de algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke disciplinaire basiskennis.

Kijk hier voor meer info

Meer info: contacteer Luk Lambrecht, Luk.Lambrecht@PXL.BE, coördinator Vrije Kunsten