MAD ABOUT ARTS? Maar nog geen beslissing genomen wat of waar je volgend jaar wil studeren. Kijk hier voor meer info

Thursday Talks met Evert Nijland

Donderdag 2 december om 19:00 geeft sieraadontwerper Evert Nijland een lezing omtrent zijn artistieke praktijk tijdens de tweede Thursday Talk van dit academiejaar. 

"Het sieraad is een rijk fenomeen, dat zowel culturele, maatschappelijke als economische componenten omvat. Een van de meest wezenlijke aspecten van het sieraad is het begrip identiteit. Er bestaat immers een intieme relatie tussen sieraden en de manier waarop mensen vormgeven aan hun leven. Alle menselijke lusten en lasten zijn in sieraden gematerialiseerd. Daarom kan het sieraad op veel verschillende manieren benaderd worden; als een waardevol voorwerp, als een artefact met historische waarde, als een maatschappelijk signaal, als voertuig voor persoonlijke herinneringen of als een uiting van menselijke ijdelheid en decoratiezucht. Het is die gelaagdheid en complexiteit die mij zo aantrekt in het vakgebied en die mijn keuze voor het medium sieraad mede heeft bepaald.”

Waar?: 
PXL-MAD School of Arts
Campus Elfde Linie, gebouw G
AudiTorium Juweelontwerp & Edelsmeedkunst
Elfde-Liniestraat 25
3500 Hasselt
Meer evenementen van PXL-MAD