MAD ABOUT ARTS! Maar nog geen beslissing genomen waar je na de zomer wil studeren?  Kijk hier voor meer info

Studentenparticipatie

In het kader van interne kwaliteitszorg, organiseren we op regelmatige basis gesprekken met studenten. De samenstelling van zo’n gespreksgroep is willekeurig maar we trachten alle afstudeerrichtingen en zowel modelstudenten als IT’ers (studenten met een individueel traject) te betrekken.

Doelstelling van deze gesprekken is een informele kennismaking met de opleiding vanuit het standpunt 'student'. Dat betekent dus dat positieve EN negatieve punten bespreekbaar zijn. Dat betekent eveneens dat de pijnpunten niet beperkt moeten blijven tot onderwijs, maar dat ook logistiek, campus items, begeleiding... aan bod mogen komen. De uiteindelijke doelstelling is het welbehagen van onze studenten verhogen. In de mate van het mogelijke blijven studenten en docenten anoniem in de verslaggeving.

Als jij wil participeren over algemene Hogeschool gebonden agendapunten kan je je kandidaat stellen via de link hiernaast.