Schrijf je vandaag nog in voor de toelatingsproef Grafisch Ontwerp. Nog niet overtuigd? Kijk hier naar onze troeven

Disclaimer

Toepassing

 
Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 
Contactgegevens
 
Media, Arts & Design faculty
Campus C-mine
C-mine 5
3600 Genk
(t) 089 – 300 850
 
Media, Arts & Design faculty
Campus Elfde Linie
Elfde-Liniestraat 25
3500 Hasselt
(t) 011 775 050
 
 
Intellectuele eigendommen
 
De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
 
Intellectuele eigendommen van anderen
 
Wij gebruiken YouTube, Flickr, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.
 
 
Beperking van aansprakelijkheid
 
Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.
 
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse  of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.
 
Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.
 
Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.
 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 
Enkel het Belgische recht is van toepassing.
 
 
Toegang
 
Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.
 
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op  welke manier dan ook.
 
De garantie wordt beperkt tot vervanging van de gelijkwaardig producten. De garantie vervalt indien de bij het product meegedeelde onderhoudsvoorschriften of handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het product of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.