MAD ABOUT ARTS? Maar nog niet beslist wat en waar je volgend jaar wil studeren? Schrijf je dan in voor onze infodag op zaterdag 9 maart (10:00 - 14:00). Kijk hier voor meer info

PXL-MAD start volgend academiejaar met Engelstalige master

15 december 2015 - 12:00

Vanaf academiejaar 2016-2017 zal PXL-MAD een Engelstalige opleiding ‘Master in Visual Arts’ aanbieden. Deze éénjarige Engelstalige Masteropleiding wil in de eerste plaats buitenlandse studenten aantrekken en uitnodigen om hun opleiding in de Beeldende Kunsten in Hasselt te vervolledigen. De Engelstalige ‘Master in Visual Arts’ sluit aan op de expertise en internationale reputatie van kunstenaars-onderzoekers David Huycke, Peter de Cupere en Ann Bessemans die nu reeds aan PXL-MAD verbonden zijn.

Drie onderzoeksdomeinen / drie Master Studio's
In de bestaande Masteropleiding in de Beeldende Kunsten met afstudeerrichtingen in Grafisch Ontwerp, Vrije Kunsten en Juweelontwerp, heeft het onderzoek in de kunsten – in samenwerking met de Universiteit Hasselt – een centrale plaats. De Engelstalige Master in Visual Arts zal focussen op drie onderzoekdomeinen die nu al in het Nederlandstalige curriculum worden aangeboden en die begeleid worden door drie kunstenaars-onderzoekers met een internationale reputatie en netwerk.
Het betreft de studio’s Art/Object & Design (binnen Juweelontwerp) van David Huycke, Art Vision Lab (binnen Vrije Kunsten) van Peter De Cupere en TYPO & TYPE TO READ (binnen Grafisch Ontwerp) van Ann Bessemans.
Door hun internationale gerichtheid wordt het mogelijk om anderstalige studenten naar Hasselt te halen. Hun aanwezigheid zorgt bovendien voor een interculturele kruisbestuiving met de ‘eigen’ Vlaamse studenten van PXL-MAD. Internationale samenwerking en contact voedt immers de reflectie over de eigen praktijk, werkt stimulerend en opent nieuwe invalshoeken. Bovendien kunnen ook Vlaamse studenten beslissen om hun Master in het Engels te volgen om op die manier sneller een internationaal netwerk uit te bouwen.

Master Studio Art/Object & Design van David Huycke
Het onderzoekdomein van David Huycke situeert zich op het snijvlak tussen object en sieraad enerzijds en vrije kunst en design anderzijds. Meer specifiek concentreert Huycke zich op de betekenis en poëzie die kunnen ontstaan vanuit de materialisatie van het object in combinatie met het ‘juiste’ materiaalgebruik. David Huycke is een veelgevraagd spreker en gastdocent aan buitenlandse instellingen en zijn sculpturale zilverobjecten bevinden zich wereldwijd in galeries en musea. Momenteel loopt er een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Deutsches Goldschmiedehaus, Hanau (2015).

Master studio Art Vision Lab van docent Peter De Cupere
In de Master studio Art Vision Lab van docent Peter De Cupere wordt naast het onderzoeken van de context van eigen artistiek werk ook onderzocht hoe het gebruik van andere zintuigen zoals ruiken, proeven en voelen aan het werk nieuwe context kan geven. Dit is zowel in België als op internationaal vlak uniek.  Hier gaat het om studenten-jonge kunstenaars die zich willen specialiseren in het gebruik van de lagere zintuigen en buiten de grenzen van de traditionele media willen denken en werken.
De laatste jaren is er duidelijk een groeiende internationale interesse om meer zintuigelijke media te gebruiken in het kunstwerk. Olfactory art, het gebruik van geur in het kunstwerk, neemt toe aan belang. Docent en Kunstenaar Peter De Cupere is een pionier wat het gebruik van geur als medium betreft.  Hij stelde wereldwijd tentoon en gaf lezingen aan prestigieuze internationale instellingen.  Hij vertegenwoordigde recent samen met Koen Vanmechelen België op de Biënnale van Havana en is tevens internationaal jurylid van de Art & Olfaction Awards die eind dit jaar in Los Angeles wordt georganiseerd.

Master Studio TYPO & TYPE TO READ van Ann Bessemans
Het onderzoekdomein van de derde Master Studio, TYPO & TYPE TO READ is gericht op typografisch (leesbaarheids)onderzoek.  Hier wordt vanuit een praktijkgerichte ingesteldheid gekeken naar letterontwerp en typografie in de ruimste betekenis van het woord: compositie, lay-out, abstract script of tekenreeks, boekontwerp...  Ann Bessemans kan zich inmiddels beroepen op een uitgebreid internationaal netwerk en is omwille van haar expertise als onderzoeker in de kunsten en specialisatie in typografisch leesbaarheidsonderzoek en letterontwerp een veelgevraagd spreker voor internationale symposia. Zij ontving meerdere beurzen van Microsoft Advanced Reading Technologies (USA) om nieuw onderzoek mogelijk te maken. Voor haar onderzoekswerk was Ann Bessemans onlangs één van de vijf genomineerden voor de New Scientist-Wetenschapstalent 2015-award. In 2014 ontving ze een Certificate of Typographic Excellence van de Type Directors Club New York.

Meer nieuws van PXL-MAD