MAD ABOUT ARTS! Maar nog niet beslist wat je volgend jaar wil studeren. Scroll dan zeker door ons onderwijsaanbod, download de infobrochure en bekijk de virtuele rondleidigen door onze ateliers via de button op de homepage. Zodra we je terug op de campus kunnen ontvangen hoor je van ons. Stel het wel. Tot snel.

Kwaliteitszorg

 

KWALITEITSTOETS BEELDENDE KUNSTEN 2016

Het kwaliteitszorgsysteem voor opleidingen van Hogeschool PXL is erop gericht de opleidingen te ondersteunen bij voortgaande kwaliteitsverbeteringen én op het versterken van de kwaliteitscultuur. Het systeem is ontwikkeld naar aanleiding van de wijzigingen in het visitatie en accreditatiestelsel in Vlaanderen. De opleiding Beeldende Kunsten was de tweede opleiding binnen PXL die volgens het nieuwe systeem van interne kwaliteitszorg werd bezocht in de vorm van een pilot. In dit kader heeft een commissie de opleiding op 15 en 16 maart 2016 bezocht, waarbij een viertal kwaliteitskenmerken zijn beoordeeld.

Twee kwaliteitskenmerken zijn gekozen door de opleiding, namelijk (KK4) programma, en (KK9) kwaliteitscultuur. De commissie heeft in aansluiting hierop gekozen voor de kwaliteitskenmerken (KK5) krachtige leeromgeving en (KK10) inbedding van onderwijs in onderzoek.

De commissie is als volgt samengesteld:
• Ton Kallenberg - audit- en onderwijsdeskundige - voorzitter
• Liesbeth den Besten - werkvelddeskundige - lid
• Annelys de Vet - werkvelddeskundige - lid
• Matthew Campsteyn - student - lid

Veronique Janssen, diensthoofd kwaliteitszorg was secretaris van de commissie. De dienst kwaliteitszorg heeft de kwaliteitstoets praktisch organisatorisch voorbereid.
Deze rapportage bestaat uit twee delen, namelijk een algemene beschouwing over de opleiding, gevolgd door het onderbouwd oordeel van de commissie op de kwaliteitskenmerken. De resultaten van de kwaliteitstoets hebben zowel betrekking op de bacheloropleiding als de masteropleiding.

De commissie heeft een oordeel uitgesproken over volgende kwaliteitskenmerken:
• Kwaliteitskenmerk 4: programma
• Kwaliteitskenmerk 5: krachtige leeromgeving
• Kwaliteitskenmerk 9: kwaliteitscultuur
• Kwaliteitskenmerk 10: inbedding van onderwijs in onderzoek

De externe commissie heeft geoordeeld dat de opleiding kwaliteitskenmerken 4, 5, 9 en 10 behaald heeft.

Download de toelichting en beschouwing van het departementshoofd bij het rapport kwaliteitstoets 2 via de link hiernaast.

Personeelsleden kunnen meer informatie raadplegen via deze link

 

EDUCATIEVE MASTER

De Educatieve Master in de Audiovisuele en beeldende kunsten is een nieuwe opleiding. Alvorens de opleiding officieel opgestart kon worden, werd de opleiding onderworpen aan een externe opleidingsbeoordeling. De NVAO onderzocht de kwaliteit van de opleiding en de commissie oordeelde dat elk van de generieke kwaliteitswaarborgen behaald is. Hiermee kreeg de opleiding groen licht om van start te gaan.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.