Specifieke Lerarenopleiding

 

Specifieke Lerarenopleiding is een vervolgopleiding voor masters Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunten en Productdesign.

Kies voor een toekomst in het onderwijs

Wellicht heb je al diep nagedacht over je toekomst: een eigen atelier, contacten leggen met galerijen, zelfstandig als ontwerper aan de slag, eigen kunstwerken verkopen… Maar heb je al eens stilgestaan bij de belangrijke rol die er voor kunstenaars is weggelegd in het onderwijs?
PXL-MAD biedt een unieke formule aan: in één jaar tijd kan je kunstleerkracht worden met lesbevoegdheid in verschillende onderwijsniveaus. Het gaat om een voltijds academiejaar dat wordt ingericht via dagonderwijs, waarbij er drie dagen per week wordt lesgegeven. Na een intensieve voorbereiding van september tot december, volgt in het tweede semester een praktijkbad met stagelessen in (kunst)scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs. Na één jaar opleiding kan je al in het onderwijs aan de slag, al dan niet in combinatie met een artistieke carrière. Afhankelijk van je basisopleiding mag je dan vakken onderwijzen zoals plastische opvoeding, tekenen, computertekenen, materialenkennis, audiovisuele vorming, media, fotografie, esthetica en andere aanverwante vakken waarvoor je diploma als basis wordt erkend.

Wil je ook door de lerarenmicrobe gebeten worden en lesgeven in kunst? Een professioneel team van kunstenaars en pedagogen staat klaar om je voor te bereiden op een uitdagende job in het onderwijs en staan je graag te woord op de infodagen.
 

Toelatingsvoorwaarden

Het studieprogramma omvat 60 studiepunten en is verspreid over vier kernblokken. In de eerste twee kernblokken leer je heel wat theoretisch pedagogische basiskennis, aangevuld met praktische oefeningen en het leren lesgeven binnen de eigen klasgroep. In kernblok 3 ben je dan voorbereid om tijdens je stage aan de slag te gaan in de stagescholen. De stage loopt in het secundair onderwijs en het niet-leerplichtonderwijs (DKO, CVO, Syntra) en omvat voor beide onderwijsvormen maximum 20 lesuren observeren/assisteren en minimum 30 lesuren zelfstandige stage. Daarnaast maak je via differentiatiestage kennis met het uitgebreide takenpakket van een leraar (opbouwen tentoonstelling, toezicht op speelplaats, bijwonen vakgroep-vergadering, …). In kernblok 4 verdiepen we je kennis over het onderwijs en ga je in het kunst-educatief project aan de slag met alternatieve vormen van onderwijs en andere doelgroepen.
 

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat 60 studiepunten waarvan de helft zal bestaan uit de theoretische pedagogische basiskennis en de andere helft uit praktijk via vakdidactiek, atelier en stage. De stage omvat maximum 20 uur observeren en assisteren en minimum 30 uur lesstage.

Contact
Eline Valkeneers
Opleidingshoofd Specifieke Lerarenopleiding
Eline.Valkeneers@PXL.BE