MAD ABOUT ARTS? Maar nog geen beslissing genomen wat of waar je volgend jaar wil studeren. Kijk hier voor meer info

Collateral

COLLATERAL is een interuniversitair expertisecentrum, gericht op detailanalyse als kritische en artistieke praktijk. De onderzoekslijn verenigt kunstenaars, theoretici en critici uit de meest uiteenlopende disciplines, die allen een compromisloze detailblik bepleiten. Net in ultravolatiele tijden kan het belang van geconcentreerde waarneming, aandachtige ‘oefening’ en meticuleuze lectuur niet onderschat worden.

De focus van COLLATERAL ligt, net als in het gelijknamige online journal (www.collateral-journal.com), op kunstkritische praktijken en kritische kunstpraktijken – en de hybride mengvormen ertussen. Het is dan ook een platform waarop een brede waaier aan artistieke en reflexieve methodieken, vormen en praktijken beproefd wordt: van zowel academische als literair-artistieke ‘schrifturen’ over collages en codes tot performances, installaties en scenografieën. Allen gaan ze uit van het belang van de ‘plaats(ing)’ van tekens (of het nu om een letter, vorm, beeld, lichaam, werk etc. gaat) binnen afgebakende contexten (met eigen parameters en beperkingen). Die plaatsing is nooit onschuldig, altijd beladen.

Een hoeksteen van de onderzoekslijn is interdisciplinaire uitwisseling, niet alleen tussen verschillende artistieke disciplines en media, maar ook geesteswetenschappelijke domeinen (beeldende kunsten, literatuurwetenschap, cultural studies, filosofie, theater/performance studies, etc.).

Onderzoekers:
Prof. Dr. Arne De Winde
Dr. Remco Roes
Lieven Van Speybroeck
Ode De Kort

Geaffilieerde onderzoekers:
Dr. Holly Brown (Ghent University)
Prof. dr. Stef Craps (Ghent University)
Ella de Burca (LUCA School of Arts)
Dr. Maha El Hissy (Queen Mary University of London)
Dr. Kim Gorus (Sint-Lucas Antwerpen)
Prof. dr. Rajesh Heynickx (University of Leuven)
Dr. Silke Horstkotte (University of Warwick)
Dr. Annelies Monseré (LUCA School of Arts)
Prof. dr. Esther Peeren (University of Amsterdam — Amsterdam Centre for Globalisation Studies)
Dr. Hannelore Roth (University of Leuven)
Prof. dr. Bart Philipsen (University of Leuven)
Prof. dr. Clemens Ruthner (Trinity College Dublin)
Dr. Peter Snowdon
Prof. dr. Pieter Vermeulen (University of Leuven)