Schrijf je vandaag nog in voor de toelatingsproef Grafisch Ontwerp. Nog niet overtuigd? Kijk hier naar onze troeven

Kosmos

- orde, ordening,
- decoratie, sieraad
- de wereld, het universum
- de onmiddellijke omgeving (i.t.t. de hemel)
- de mensheid

“To have a world is always the result of Art” - Hans Blumenberg

“Our task is not to supersede the body but to embrace it, to learn how it allows us to have meaning, and to nurture it as the locus of our world. We need an aesthetics of embodied meaning.”
Mark Johnson

De onderzoekslijn KOSMOS wil de relatie tussen kunstobject en wereld(beeld) aftasten. Kunstwerken en artefacten ontstaan steeds binnen een breder mens- en wereldbeeld, binnen specifieke een ‘kosmos’ van betekenisvolle relaties. Traditioneel cultuurhistorisch onderzoek is er dan ook op gericht een kunstwerk te lezen als een afspiegeling par excellence van zijn tijd, die met contradicties en al ‘ingeplooid’ zit in de interne logica van het kunstwerk.

Tegelijkertijd bevat het kunstwerk echter steeds ook een weerbarstige ervaringsrijkdom die zich niet tot de denkbeelden van een specifiek tijdsgewricht laat herleiden. Het artistieke creatieproces functioneert immers als vanzelf steeds ook als een soort schaalmodel, een ‘zinnebeeld’ van onze verhouding tot de wereld: het oefent ons, via analogie, in het herschikken van de denkbeelden en ervaringen die onze kosmos vormen. Deze onderzoekslijn wil interdisciplinaire theoretische reflectie combineren met artistiek experiment op het vlak van materiaal, beeld en woord, om zo niet alleen om die paradoxale verhouding tussen wereldbeeld en kunstpraktijken te analyseren, maar meer nog om de vitale, vernieuwende kracht ervan te activeren. 

Onderzoekers:
Dr. Nadia Sels
Prof. Dr. Bert Willems
Sebastian Gonzalez De Gortari
Marieke Pauwels
Lodewijk Heylen
Patricia Domingues