MANUFRACTURE

MANUFrACTURE. The matter of things & thoughts
 

MISSIE

Manufacture (1) (zn): fabricaat, product
Manufacture (2) (zn): vervaardiging, fabricage, productie(proces), makelij; fabriekswezen, industrie; maakwerk(je)
Manufacture (3) (ww): vervaardigen, verwerken, produceren, voortbrengen, verzinnen
Fracture (zn): breuk, fractuur, barst, gebroken waar

"There is a crack in everything, That's how the light gets in." (Leonard Cohen, 1992)
"Traditie is geen relikwie maar iets dat je vandaag moet kneden."(Gerard Mortier, 2014)

De actuele hertaling van traditionele artistieke vormen, materialen, technieken, functies en/of concepten is wat de onderzoekers van MANUFrACTURE verbindt. De onderzoeksgroep verenigt onderzoek naar en met artistieke objecten die zich begeven op het raakvlak tussen de vrije kunst, het objet d’art, en design. Ambacht(elijkheid), gekenmerkt door métier, het manuele, uniciteit en tactiliteit, wordt gecombineerd met het artistieke of met industriële processen en praktijken. Nu eens wordt vertrokken van een specifieke vraag, dan weer ingespeeld op actuele noden. Naast het eindproduct is ook het creatieproces zelf van belang, met aandacht voor de actieve wisselwerking tussen materialisatie en idee als ontwerpmethode. Het lichaam fungeert daarbij dikwijls als betekenisverlener en als drager van een tacit knowledge of specifiek ‘geheugen’ voor handelingen tijdens de creatie. Niet enkel het perfecte wordt beoogd, ook de breuk, het kwetsbare of het gebrek kunnen een inspiratiebron vormen of veruitwendigd worden.Of nog: de cruciale rol van hedendaagse kunst als weerbarstige stoorzender.

Coordinatie: David Huycke, David.Huycke@PXL.BE

 

RESEARCHERS / ONDERZOEKERS

Postdocs
David Huycke
Bert Willems
Karen Wuytens
PhDs
Peter De Cuperehttp://manufracture-research.be
Ivan Dobrev
Natalia Drobot
Lore Langendries
Marieke Pauwels 

 

Website: http://manufracture-research.be