Maxim Schoups, masterstudent Advertising Design, wint New Blood Award in Londen. Kijk hier voor meer info

Studio Grafische Vormgeving

Tweede Bachelor: je kiest de studio van jouw voorkeur

In het tweede bachelorjaar Grafisch Ontwerp worden de basis-competenties uitgediept. De student kiest één van de vier studio's en verfijnt zijn traject. Binnen jouw gekozen studio werk je aan projecten vanuit de vier clusters: copy, story, typo en concept. Creativiteit, ontwerp en vakbekwaambeid staan centraal in een tweede Bachelor.

MAD about Graphic Design?

Grafische vormgeving is alomtegenwoordig! Deze studio behandelt print- en beeldcultuur in alle mogelijke facetten. Gaande van het ontwerpen van typografische krantenkoppen, de navigatie doorheen een boek, het ontwerp van een reeks culturele posters tot en met de ontwikkeling van visuele identiteiten voor organisaties en ondernemingen. In de ‘graphic studio’ onderzoek je door middel van tekst en beeld de mogelijk-heden van diverse (print)media en ontwikkel je een eigen visie op de hedendaagse beeldcommunicatie.

Studio Grafische Vormgeving is gebouwd op vier pijlers: Cultural Design draait om jouw persoonlijke fascinaties. Niet zozeer ontleent het zijn artistieke status aan enige ‘culturele’ inhoud, wel door de manier waarop jij naar het leven kijkt. Editorial Design spitst zich toe op navigeren, structureren en editeren. Hierbij hoort het ontwerpen van (typo)grafische systemen die resulteren in boeken, kranten, magazines en online publicaties. In Font Design komt het gebruik van letters in zijn volledigheid aan bod. Naast het ontwerpen van lettertypes wordt ook het gebruik van typografie in diverse media belicht. Identity Design draait om het ontwikkelen van een visuele identiteit die een bepaalde persoon, plek, groep, bedrijf, organisatie… representeert.

Derde Bachelor: je specialiseert binnen je atelier

In het derde bachelorjaar Grafisch Ontwerp staat specialiseren, experimenteren en onderzoek centraal. Er wordt naar een evenwicht gezocht tussen een traject van onderzoekend ontwerpen waarin bestaande begrippen, strategieën, concepten in vraag worden gesteld enerzijds en een probleemgestuurd model binnen de gekozen specialisatie anderzijds. De bacheloropleiding tot Grafisch Ontwerper wordt afgesloten met een bachelorproef (semeseter 2) die bestaat uit een bachelorproject en een bachelorpaper. Voor je bachelorproef kan je ook kiezen voor de studio Beelddenken. Dit is een vrijere opvatting binnen de discipline Grafisch Ontwerp.

Master: je experimenteert, ontwikkelt en ontwerpt vanuit een onderzoekende houding in functie van je masterproef

Doelstelling van de masteropleiding Grafisch Ontwerp is de competenties van de student met een bachelordiploma Grafisch Ontwerp verder te ontwikkelen, specialiseren en valoriseren. Tijdens semester 1 volg je een werkveld- of onderzoeksstage en kies je een masterstudio. Vanaf semester 2 werk je enkel nog aan de masterproef. De student formuleert een vraagstelling van vormelijke of communicatieve aard, in een culturele, maatschappelijke of commerciële context. Via een onderzoekstraject realiseert hij een authentiek artistiek vormelijk (masterproject) en inhoudelijk schriftelijk (masterscriptie) project.

Pre-Master

Voorbereidingsprogramma's
Indien je reeds een academisch bachelordiploma behaald hebt, kan je via een voorbereidingsprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Een voorbereidingsprogramma kan worden opgelegd als je niet in het bezit bent van een diploma dat op rechtstreekse wijze toegang verleent tot de opleiding waarvoor je je wenst in te schrijven. Als je een voorbereidingsprogramma gevolgd hebt, ontvang je geen bachelordiploma. Je ontvangt enkel een attest dat toegang geeft tot de betreffende masteropleiding.

Kijk hier voor meer info

Schakelprogramma's
Indien je reeds een professioneel bachelordiploma behaald hebt, kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Het schakelprogramma beoogt het bijbrengen van de algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke disciplinaire basiskennis.

Kijk hier voor meer info

Docententeam

De begeleidende docenten staan naast hun onderwijsopdracht of in het werkveld als ontwerper of zijn actief als onderzoeker: Tom Andries, dr. Ann Bessemans, Kevin Bormans, Giulio Galli, Carl Haase, Janneke Janssen, Luc Rerren, Monique Rutten, Johan Vandebosch, Walda Verbaenen en Katleen Verjans.

Meer info: contacteer Johan Vandebosch (Johan.Vandebosch@PXL.BE), coördinator Grafisch Ontwerp

Bedenkers en vernieuwers van eigen huis

Geoffrey Brusatto, zelfstandig grafisch ontweper
Willem Kissembeek & Noortje De La Haye
Joren Peters, grafisch ontwerper, illustrator, animator
Geertrui Storms, grafisch ontwerper
Kevin Celis, grafisch ontwerper & ondernemer
Jedidja Samyn, zelfstandig grafisch ontwerper
Lars Van Cauwenberg, streetart artist en owner van Tuzq