MAD ABOUT ARTS? Maar nog geen beslissing genomen wat of waar je volgend jaar wil studeren. Kijk hier voor meer info

Studio Illustratieve Vormgeving

Tweede Bachelor: je kiest de studio van jouw voorkeur

In het tweede bachelorjaar Grafisch Ontwerp worden de basis-competenties uitgediept. De student kiest één van de vier studio's en verfijnt zijn traject. Binnen jouw gekozen studio werk je aan projecten vanuit de vier clusters: copy, story, typo en concept. Creativiteit, ontwerp en vakbekwaambeid staan centraal in een tweede Bachelor.

MAD about illustration?

Als Illustratief Ontwerper ben je bezeten van tekenen. Je hebt de nodige ‘drive’, een eigen visie, een drang naar experiment en het verleggen van artistieke en individuele grenzen.

Een Illustrator ontwikkelt zijn eigen schriftuur. In de studio Illustratieve Vormgeving krijg je een getrapte opleiding binnen opdrachten en clusters die in het masterjaar resulteren in jouw eigen auteurschap. Een Illustratief Ontwerper is een ‘beelddenker’ die teksten, inhoud en context kan interpreteren, herwerken en kan omvormen naar ‘eigen hand’ en auteursmatige schriftuur. Het eindresultaat kan een illustratie zijn, maar evengoed een film, een installatie, performance, artistbook, of een zuivere grafische uitwerking. De opleiding Illustratieve Vormgeving biedt je veel individuele en artistieke vrijheid. Binnen dit breed scala ontwikkel je een eigen verhaal en schriftuur als auteur en Illustrator.

Derde Bachelor: je specialiseert binnen je atelier

In het derde bachelorjaar Grafisch Ontwerp staat specialiseren, experimenteren en onderzoek centraal. Er wordt naar een evenwicht gezocht tussen een traject van onderzoekend ontwerpen waarin bestaande begrippen, strategieën, concepten in vraag worden gesteld enerzijds en een probleemgestuurd model binnen de gekozen specialisatie anderzijds. De bacheloropleiding tot Grafisch Ontwerper wordt afgesloten met een bachelorproef (semeseter 2) die bestaat uit een bachelorproject en een bachelorpaper. Voor je bachelorproef kan je ook kiezen voor de studio Beelddenken. Dit is een vrijere opvatting binnen de discipline Grafisch Ontwerp.

Master: je experimenteert, ontwikkelt en ontwerpt vanuit een onderzoekende houding in functie van je masterproef

Doelstelling van de masteropleiding Grafisch Ontwerp is de competenties van de student met een bachelordiploma Grafisch Ontwerp verder te ontwikkelen, specialiseren en valoriseren. Tijdens semester 1 volg je een werkveld- of onderzoeksstage en kies je een masterstudio. Vanaf semester 2 werk je enkel nog aan de masterproef. De student formuleert een vraagstelling van vormelijke of communicatieve aard, in een culturele, maatschappelijke of commerciële context. Via een onderzoekstraject realiseert hij een authentiek artistiek vormelijk (masterproject) en inhoudelijk schriftelijk (masterscriptie) project.

Pre-Master

Voorbereidingsprogramma's
Indien je reeds een academisch bachelordiploma behaald hebt, kan je via een voorbereidingsprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Een voorbereidingsprogramma kan worden opgelegd als je niet in het bezit bent van een diploma dat op rechtstreekse wijze toegang verleent tot de opleiding waarvoor je je wenst in te schrijven. Als je een voorbereidingsprogramma gevolgd hebt, ontvang je geen bachelordiploma. Je ontvangt enkel een attest dat toegang geeft tot de betreffende masteropleiding.

Kijk hier voor meer info

Schakelprogramma's
Indien je reeds een professioneel bachelordiploma behaald hebt, kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Het schakelprogramma beoogt het bijbrengen van de algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke disciplinaire basiskennis.

Kijk hier voor meer info

Docententeam

De begeleidende docenten staan naast hun onderwijsopdracht of in het werkveld als ontwerper of zijn actief als onderzoeker: Kim Duchateau, Merel Eyckerman, Tom Lambeens, dr. Kris Nauwelaerts, Wout Olaerts, Lien Paulissen, Charlotte Severeys, Jenny Stieglitz, dr. Carla Swerts en Cathy Van Maele.

Meer info: contacteer Johan Vandebosch (Johan.Vandebosch@PXL.BE), coördinator Grafisch Ontwerp

Bedenkers en vernieuwers van eigen huis

Merel Eyckerman, zelfstandig illustrator
Benjamin Leroy, zelfstandig illustrator
Tineke Van Hemeldonck, zelfstandig illustrator
Jenny Stieglitz, zelfstandig illustrator
Yoeri Slegers, zelfstandig illustrator
Lieze Vanhoof: zelstandig Illustrator, Grafisch ontwerper, scenograaf
Bert Dries, illustrator, creatieve duizendpoot en oprichter van Musketon
Leo Timmers, zelfstandig illustrator