MAD ABOUT ARTS! Maar nog geen beslissing genomen waar je na de zomer wil studeren?  Kijk hier voor meer info

Annelys De Vet op bezoek bij PXL-MAD

26 november 2015 - 17:51

Deze week mocht PXL-MAD Annelys De Vet ontvangen. Er gaat geen academiejaar voorbij of haar naam wordt vernoemd in de bibliografie van een van onze masterscripties. Dus, hoogtijd voor een kennismaking.

Annelys de Vet noemt haarzelf grafisch onderzoeker en cultureel ontwerper. Naast haar ontwerpstudio ‘DEVET’ in Brussel is zij ook werkzaam als curator en als hoofd van de ontwerpafdeling van het Sandberg Instituut in Amsterdam. Zij is bedenker en ontwerper van de befaamde reeks 'Subjective Atlasses', een project dat regio’s en landen zoals Palestina, Servië en recent ook Colombia vanuit persoonlijke perspectieven in kaart brengt. 

Het zijn geen gewone atlassen met topografische kaarten, feiten en cijfers, maar het gaat ‘m om het gevoel, de beleving. Deze atlassen bevatten bijdragen van de man in de straat, maar ook van kunstenaars en beeldenmakers. Mensen die gewend zijn om dingen te visualiseren. Het gaat over identiteit en het genereren van nieuwe beelden en symbolen voor een steeds sneller evoluerende samenleving.

Kunstcritica Anna Tilroe — die we ook al te gast hadden hier in Hasselt — roept kunstenaars en andere beeldenmakers op om hun verantwoordelijkheid te nemen en na te denken over kunst met symbolische waarde. Annelys gaat met haar atlassen deze uitdaging duidelijk aan. Wij grafisch ontwerpers moeten onze verantwoordelijkheid durven opnemen. We hebben per slot van rekening alle 'tools' in handen om beelden te maken en wijd te verspreiden. 

Meer nieuws van PXL-MAD