Breng een bezoek aan de tentoonstellingen 'Agents of Concern' in Cultuurcentrum Hasselt (CCHA) en/of MAD Gallery. Kijk hier voor meer info

Masterproject Grafisch Ontwerp geselecteerd voor de Global Grad Show

28 augustus 2019 - 09:00

 

Phonotype, het Masterproject van Walde Verbaenen, alumna Grafisch Ontwerp (afgestudeerd in juni 2019), is geselecteerd voor de Global Grad Show in Dubai, waar de beste afstudeerprojecten van over de hele wereld worden getoond die zich richten op sociaal en/of ecologisch welzijn, en daardoor bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

Dit masterproject tracht een wetenschappelijke functionele en artistieke bijdrage te leveren aan de basis van educatie: het leren lezen. Onderwijs is één van de 30 mensenrechten. Onze westerse samenleving evolueert naar een culturele mix. Om integratie van nieuwkomers te bevorderen zijn communicatie en het aanleren van de tweede taal essentieel.

In Phonotype worden de uitspraakmoeilijkheden van de Nederlandse taal gevisualiseerd binnenin het alfabet zelf, de letterafbeelding. Het werd tot hiertoe nooit ontworpen voor de Nederlandse taal en kan daarom een vernieuwende benadering zijn om op een efficiënte wijze de juiste uitspraak aan te leren. Het project zal worden uitgetest binnen verschillende doelgroepen, en nadien uitgebreid naar andere talen.

Meer nieuws van PXL-MAD